ÄNDAMÅL

Stiftelsen I C – The Integrative Care Science Center skall ha som ändål att-dels bedriva och befrämja nationell och internationell vetenskaplig och opartisk forskning gällande antroposofisk vård, terapi eller medicin. Även sådan vetenskaplig och opartisk forskning gällande integrativa vårdformer som inte direkt betecknas som antroposofisk, men som i stort är förenlig med stiftelsens värdegrund, kan bedrivas och främjas av stiftelsen. Stiftelsen skall dessutom kunna arbeta med frågor av mer övergripande eller strategisk karaktär i anknytning till forskning enligt ovan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen I C – The Integrative Care Science Center
Organisationsnummer:802426-5707
Adress:
  • Torkel Falkenberg
  • Allhelgonagatan 10 lgh 1103
  • 118 58 Stockholm
Telefonnummer:0706-18 38 68
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS