ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att väl vårda Polhemsgården i Stjärnsund jämte övrig stiftelsen tillhörig egendom samt tillse att allmänheten i görligaste mån erhåller tillgång till densamma. Stiftelsen har vidare till uppgift, att verka för att natur- och kulturvårdsleden Husbyringen i Dalarna vårdas och vidareutvecklas. Ändamålet ändrat genom Kammarkollegiets beslut 2022-09-28 till: Stiftelsen har till uppgift att väl vårda stiftelsen tillhörig egendom samt tillse att allmänheten i görligaste mån erhåller tillgång till desamma. Stiftelsen har vidare till uppgift, att verka för att natur- och kulturvårdsleden Husbyringen i Dalarna vårdas och vidareutvecklas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Husbyringen i Dalarna
Organisationsnummer:882000-2148
Adress:
  • Brukskontoret
  • 776 74 STJÄRNSUND
Telefonnummer:0225-801 31
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:659 126 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS