ÄNDAMÅL

Ränteavkastnin årligen utgår med 1/3 till folkhögskola och 2/3 till lantmanna- eller lantbruksskola eller därmed jämställda läroanstalter och utdelas till ett eller eventuellt två stipendier åt vardera anstalten efter skolstyrelsens beprövande åt från Gotland bördiga obemedlade eller mindre bemedlade begåvade och skötsamma yngre män eller ynglingar från jordbrukarehem eller från hem, som hava sin utkomst vid jordbruket, vilka visa anlag att biva dugliga jordbrukare. För närvarande dinnes icke någon lantbruksskola på Gotland icke ens ett skoljordbruk vid lantmannaskolan. Då vi anse, att det för att utbilda dugliga jordbrukare är till stor nytta, att ynglingarna utom teoretisk kunskap även erhålla praktisk utbildning, är det vår önskan, att stipendierna i första hand böra utgå till elever, som bevista skolor, där utbildningen är sådan, oavsett var skolorna äro belägna i vårt land.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hugo och Josefina Karlströms minnesfond
Organisationsnummer:802426-7620
Adress:
  • Roma, Lövsta
  • 622 54 ROMAKLOSTER
Telefonnummer:0498-202240
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS