ÄNDAMÅL

Donationsbrev den 14 maj 1918:”Avkastningen av kapitalet skall utdelas som stipendier till mindre bemedlade, välartade ynglingar vid Karlstads Högre Allmänna Läroverk. Fondens grundbelopp får ej minskas.”Kammarkollegiets permutationsbeslut 1978-04-27:Donationsfonden får gälla gymnasieskolan i Karlstads kommun. Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hugo Duhs stipendiefond
Organisationsnummer:873202-3323
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 807 031 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS