ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att verka för barns och ungdomars vård, fostran och undervisning inom Montessoripedagogikens anda, såväl som att verka för dess sociala och kulturella utveckling som individer.Stiftelsen skall också verka för att kunskapen och vetskapen om Montessoripedagogiken sprids.Stiftelsen skall på eget initiativ också kunna utge ekonomiska bidrag till välgörenhet och humanitärt bistånd, inom såväl som utanför Sveriges gränser.Utdelning av ekonomiskt stöd till destinatärer,skall ske baserat på stiftelsens urval av inkomna ansökningar såväl som stiftelsens egna beslut om mottagare som ryms inom destinatärskretsen och stiftelsens syfte som föreskrivs enligt ovan.Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hässleholms MontessoriCentrum
Organisationsnummer:802426-5673
Adress:
  • Pierre Lundin
  • Fågelbärsvägen 9
  • 281 51 Hässleholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS