ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att bedriva vetenskaplig forskning som syftar att beskriva och bättre förstå den ekologiska dynamik som rådde i ett äldre odlingslandskap, att undervisa om hur det äldre kulturlandskapet i Skåne såg ut och fungerade samt att med medel tillskjutna av Skånes Naturvårdsförbund underhålla för forskningen avsedda byggnader vid Hörjel 1:14.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hörjelgården
Organisationsnummer:845001-8125
Adress:
  • A Ekonomi & konsult, Annika Ekström,
  • Hellstorpsvägen 3
  • 247 45 Torna-Hällestad
Telefonnummer:0417-270 35
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS