ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga räntan skall avsättes en tiondel (1/10) till kapitalet. Återstående ränta utdelas som stipendier till studerande vid teologiska eller filosofiska fakulteterna i Lund och soma) är född av föräldrar tillhörande Göteborgs stift eller själv tillhör samma stift och är inskriven i Göteborgs Nationb) tillkännager sin avsikt att efter examen ingå i förut nämnda stifts tjänst eller blir anställd som lärare vid Universitetetc) är i behov av understöd, flitigi sina studier och oförvitlig i sin vandeld) särskilt vinnlagt sig om Den Heliga Skrifts grundspråk, varvid goda insikter även i det latinska språket må gälla som rekommendation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Häradshövding Daniel Fehrmans teologiska stipendiefond
Organisationsnummer:693079-1006
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS