ÄNDAMÅL

Understöd ur fonden skall utbetalas med iakttagande av donatorernas i testamente den 22 juni 1931 uttalade avsikter.Avkastningen får inte användas för ändamål som normalt bekostas av utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Häradshövding Claes Ugglas och fru Gertrud Ugglas, född Sundén, understödsfond
Organisationsnummer:878002-1674
Adress:
  • Västerås stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-390000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS