ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, skall användas till belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit,belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hofors skolors premiefond
Organisationsnummer:885500-8630
Adress:
  • Hofors kommun
  • 813 81 HOFORS
Telefonnummer:0290-290 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:43 715 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS