ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utan enskilt vinstsyfte dels förvärva tomträtt å fri och egen grund, avsedd för bebyggande, dels att främja boende på landet och därmed hålla Hömbs by levande genom att tillhandahålla bostäder för uthyrning och dels iordningställa, vidmakthålla och förvalta hus inom Hömbs by innehållande huvudsakligen bostadslägenheter, avsedda i första hand för personer, som äro eller varit anställda vid Kaflås egendom eller är efterlevande till sådana personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hömbs By
Organisationsnummer:867200-0992
Adress:
  • Kaflås Egenom
  • 522 93 Tidaholm
Telefonnummer:0502-42000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 635 891 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS