ÄNDAMÅL

Ändamålet är att en gång årligen eller minst en gång vartannat år vid härför särskilt lämpligt tillfälle under arbetsåret utdela såsom pris, premium eller stipendium till elev, lärare eller annan person, som på ett särskilt framstående sätt utgjort ett gott föredöme, givit god vägledning, lämnat värdefulla förslag till åtgärder och tagit egna initiativ, när det gäller att stimulera och främja en sund utveckling på hälsovårdens område i vidare mening inom skolverksamheten, idrotten, fritidsverksamheten, naturvården och samhällslivet i övrigt, och som samtidigt medverkat till att vidareutveckla ett gott samarbete i dessa hänseenden mellan elever, lärare, föräldrar och olika av skolverksamheten berörda och intresserade organ inom samhället i övrigt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hälsovårdsfonden
Organisationsnummer:802402-3114
Adress:
  • Danderyds kommun
  • Box 66
  • 182 05 DJURSHOLM
Telefonnummer:08-56891000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS