ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomisk stöd till medicinska forskningsprojekt av god kvalitet och/eller stipendier för medicinska studier eller forskning. I enlighet med andra donatorers önskemål skall stiftelsen även kunna stödja forskning antingen inom specifika sjukdomsgrupper eller medicinsk forskning vid angivet sjukhus i Östergötland. Geografiskt avgränsade medel skall dock göras tillgängliga för hela destinatärkretsen vid avsaknad av ansökningar om medel för forskningsprojekt av god kvalitet under en period om fyra på varandra följande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hälsofonden
Organisationsnummer:822003-1689
Adress:
  • Anita Larsson
  • Medicinska fakultetens kansli, Linköpings universitet
  • 581 83 Linköping
Telefonnummer:013-282215
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 589 298 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS