ÄNDAMÅL

Minnesfonden har till syfte att stärka och stimulera höjdhopps- och stavhoppsgrenarna inom gotländsk friidrott. Minnesfonden är en aktiefond. Aktierna placeras i öppet förvar i banks notariatavdelning. Den årliga utdelningen (räntan) utdelas som penningbelöning (eller om skäl därför föreligger som belöning till motsvarande penningvärde) till den som under kalenderåret satt ett gotländskt rekord i höjdhopp eller stavhopp oavsett om rekordet satts av kvinnlig eller manlig senior eller junior. Vid flera rekord delas det till förfogande stående beloppet. Skulle något gotländskt rekord inte vara satt under kalenderåret, reserveras utdelningen (räntan) till i första hand inköp av ytterligare aktier, till förvaltningskostnader eller som reserv vid nyemissioner o. dyl. Dessa pengar placeras på bankbok öppnad för Håkan Lönnefalks Minnesfond.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Håkan Lönnefalks Minnesfond
Adress:
  • Torsten Bäckstrand
  • Östergarns Bengts 987
  • 623 68 Katthammarsvik
Telefonnummer:0708-952351
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Minnesfonden har till syfte att stärka och stimulera höjd- och stavhoppsgrenarna i gotländsk friidrott. Minnesfonden är en aktiefond. Aktierna placeras i öppet förvar i banks notariatavdelning. Den årliga utdelningen (räntan) utdelas som penningbelöning (eller som skäl föreligger som belöning till motsvarande penningvärde) till den som under kalenderåret satt ett gotländskt rekord i höjdhopp eller stavhopp oavsett om rekordet satts av kvinnlig eller manlig senior eller junior. Vid flera rekord delas det till förfogande stående beloppet. Skulle något gotländskt rekord icke varit satt under kalenderåret, reserveras utdelningen (räntan) till i första hand till inköp av ytterligare aktier, till förvaltningskostnader, eller som reserv vid nyemissioner o dyl. Dessa pengar placeras på bankbok öppnad för Håkan Lönnefalks minnesfond.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Håkan Lönnefalks Minnesfond
Adress:
  • Torsten Bäckstrand
  • Östergarn Bengts 987
  • 623 68 Katthammarvik
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Minnesfonden har till syfte att stärka och stimulera höjdhopps- och stavhoppsgrenarna inom gotländsk friidrott. Minnesfonden är en aktiefond. Aktierna placeras i öppet förvar i banks notariatavdelning. Den årliga utdelningen (räntan) utdelas som penningbelöning (eller om skäl därför föreligger som belöning till motsvarande penningvärde) till den som under kalenderåret satt ett gotländskt rekord i höjdhopp eller stavhopp oavsett om rekordet satts av kvinnlig eller manlig senior eller junior. Vid flera rekord delas det till förfogande stående beloppet. Skulle något gotländskt rekord inte vara satt under kalenderåret, reserveras utdelningen (räntan) till i första hand inköp av ytterligare aktier, till förvaltningskostnader eller som reserv vid nyemissioner o. dyl. Dessa pengar placeras på bankbok öppnad för Håkan Lönnefalks Minnesfond.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Håkan Lönnefalks Minnesfond
Organisationsnummer:802481-8448
Adress:
  • Torsten Bäckstrand
  • Östergarns Bengts 987
  • 623 68 Katthammarsvik
Telefonnummer:0708-952351
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS