ÄNDAMÅL

Rektor- helst årligen- använda avkastningen av fonden eller större delen därav antingen till belöning eller uppmuntran till någon, som varit eller är verksam inom skolan, och som på ett särskilt sätt bidragit till arbetsgemenskapen inom skolfamiljen /från yngste elev till äldste trotjänare/eller till ökande av trivseln inom skolans väggar (för att höja stämningen vid en festlighet, för att pryda elevrum eller lärarrum eller liknande).Rektor skall över huvud taget ha fria händer att använda minnesfonden i den anda den överlämnades: för att skapa gemenskap och arbetsglädje vid ”de tacksamma studentkullarnas” skola. Har Rektor svårigheter att välja bland den mängd av alternativ, som hopar sig, ber jag honom vara lyhörd för önskningar från 1) de gamla eleverna (föredettingarna), 2) elevrådet eller 3) kollegiet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hjalmar Sundelöfs minnesfond
Organisationsnummer:882600-6192
Adress:
  • Borlänge kommun
  • Ekonomikontoret
  • 781 81 BORLÄNGE
Telefonnummer:0243-740 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:337 537 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS