ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att stödja och främja vetenskaplig forskning och utveckling inom ämnesområden relaterade till de verksamheter och ämnesområden som berörs av gruvindustri, utan begränsningar till vissa dicipliner.Stiftelsens ändamål skall fullföljas genom att ekonomiskt stödja och förstärka forskning och utveckling som bedrivs vid Luleå tekniska universitet inom relevanta ämnesområden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hjalmar Lundbohm Research Center II
Organisationsnummer:802477-4443
Adress:
  • LKAB
  • Box 952
  • 971 28 Luleå
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:47 509 673 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS