ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att främja forskningen vid Chalmers tekniska högskolas sektion för väg- och vattenbyggnad – i första hand vid de institutioner och avdelningar, som närmast anknyter till Hjalmar Granholms forskningsfält.Fonden skall förvaltas av konsistoriet (motsvarande) vid Chalmers tekniska högskola.Av fondens avkastning skall årligen 10 % läggas till kapitalet. Återstående del av avkastningen utdelas för ovan nämnt ändamål av en nämnd, bestående av ordinarie lärare inom institutionsgruppen för byggnadsstatik, byggnadsteknik och byggnadskonstruktion. Beslut om utdelning bör fattas under höstmånaderna och avse närmast föregående budgetårs avkastning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hjalmar Granholms Minnesfond
Organisationsnummer:802478-3055
Adress:
  • 412 96 Göteborg
Telefonnummer:031-7722609
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:509 216 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS