ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall i främsta rummet användas till underhåll av donators och hennes närmaste anhörigas gravar på Järeda kyrkogård, vilka för all framtid skall väl underhållas och prydas med blommor, då tillgång därtill finnes. Återstående del av avkastningen utdelas och skall komma elever från förutvarande Järeda kommun vid kommunens grundskola och/eller gymnasieskola tillgodo samt företrädesvis användas förbelöning eller uppmuntran åt elev, som visar goda kunskaper i särskilt ämne,god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater och musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik och idrott, stipendier för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Högerudafonden
Organisationsnummer:833200-0531
Adress:
  • Barn- och utbildningsnämnden,
  • Hultsfreds kommun, Box 500
  • 577 26 HULTSFRED
Telefonnummer:0495-16231
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 192 549 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS