ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är disponibelt för utdelning påföljande år. Avkastningen som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Den disponibla delen av avkastningen skall användas till stöd åt behövande inom Farhult-Jonstorps och Brunnby församlingar enligt beslut fattat av socialnämnden. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.Ur samfondens disponibla avkastning skall erläggas kostnaderna för fortsatt vård av de gravplatser som omnämnes i urkunden till B M och C Anderssonska donationsfonden. Av samfondens avkastning får för gravvården användas högst så stort belopp som motsvarar B M och C Anderssonska donationsfondens andel i samfondens avkastning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Höganäs kommuns sociala samfond för Farhult-Jonstorps och Brunnby församlingar
Organisationsnummer:843000-8667
Adress:
  • Höganäs Kommun
  • 263 82 HÖGANÄS
Telefonnummer:042-33 71 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS