ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av fondens kapital skall, sedan eventuella förvaltningskostnader guldits, fördelas på två lika stora belopp, påföljande år den 12 juli utdelas såsom understöd i enlighet med vad som nedan sägs: Berättigad till understöd är, a) I Hälsingborg boende sjökapten, som på grund av ålder, sjukdom eller annan oförvållad anledning är i behov av understöd. b) Behövande änka efter sjökapten från Hälsingborg , samt c) Behövande minderåriga, föräldralösa barn till sjökapten från Hälsingborg. Syskon grupp under c behandlas såsom en person, såvitt fråga ej är om blott två syskon, och dessa böra komma i fråga före andra sökanden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Herman och Signe Swensons fond
Organisationsnummer:843001-4806
Adress:
  • Helsingborgs stad
  • stadsledningsförvaltningen
  • 251 89 Helsingborg
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:34 981 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS