ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte:*För eftervärlden bevara ett lokalt och särpräglat konstnärshem.*Låta konstnärer för skapande verksamhet, företrädesvis tillhöriga Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Södermanlands Konstföreningar, få hyra gården till reducerad hyra. Gården får dessutom nyttjas för kulturell verksamhet.*Genom upplåtande till allmänheten visa konstnärshemmet och makarna Dalnes konst.*På sikt eventuellt ordna utställningar i slagghuset.*Om ett överskott i stiftelsen skulle uppkomma, som vida överstiger vad styrelsen bedömer kunna behövas som reserv för kommande sämre tider eller fördyrande omkostnader, får överskottet lämnas i lika delar till Lutherhjälpen respektive Grangärde Församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Herman och Margit Dalnes Minne, Tuvatorp
Organisationsnummer:883800-8467
Adress:
  • Nordström
  • Norra Skvallerbäcken 7
  • 771 94 LUDVIKA
Telefonnummer:0240-810 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:327 462 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS