ÄNDAMÅL

Den årliga räntan skall vid vårterminens slut såsom stipendium tilldelas den av årets studenter, som enligt kollegiets mening ådagalagt de bästa insikterna i moderna språk, särskilt franska, för en resa i studiesyfte till Frankrike. Med resan må kunna få anstå till kalenderåret efter studentåret, om hinder för tidigare resa skulle möta, samt ytterligare ett år i händelse av hinder genom militär tjänstgöring. Med fem års mellanrum må stipendium istället tilldelas ordinarie lärare vid läroverket för resa till Frankrike.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henry Odéns stipendiefond
Organisationsnummer:802480-4935
Adress:
  • Karlstads kommun, Redovisningsenheten
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-540 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:382 072 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS