ÄNDAMÅL

Fonden skall enligt donationsurkunden förvaltas av Karlstads högre allmänna läroverks lärarkollegium och vars avkastning skall efter kollegiets fördelning utgå årligen såsom stipendier till behövande, välartade lärjungar vid nämnda läroverk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Henrik Brattströms stipendiefond
Organisationsnummer:802480-4836
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-540 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:33 520 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS