ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, efter det att 1/10 av fondens avkastning lagts till kapitalet, återstoden användas till förmån för eleverna vid kommunens skolväsende företrädesvis för belöning eller uppmuntran av elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller gymnastik eller idrott, stipendium för forsatt utbildning eller genomgång av grundskolan, hjälp åt elev för studier eller studieresa utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Helsingborgs Skolstyrelses Samfond Nr 5
Organisationsnummer:843001-3915
Adress:
  • Helsingborgs stad
  • Stadsledningsförvaltningen
  • 251 89 Helsingborg
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:41 358 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS