ÄNDAMÅL

Ändamålet med stiftelsen är att avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, skall användas till att främja ändamålet med stiftelsen Hedvig och Viktor Renströms donationsfond, vars ändamål är: I första hand upprätta och driva en försöksanstalt och först i mån tillgångarna det medgiva, bör en kvinnlig trädgårdsskola upprättas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hedvig och Viktor Renströms kapitalfond
Organisationsnummer:868401-1524
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västra
  • Järnvägsgatan 18
  • 532 30 Skara
Telefonnummer:0511-13160
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 795 439 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS