ÄNDAMÅL

Årsavkastningen skall utbetalas till kyrkorådet i församlingen för underhåll av min och min makes gravplats å Säters kyrkogård. Vad som ej åtgår till underhållet må, därest detsamma ej anses böra reserveras för blivande underhållskostnader, av kyrkorådet fritt disponeras för något församlingens ändamål, exempelvis kyrkans eller kyrkogårdes förskönande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hedvig och Viktor Renströms gravfond
Organisationsnummer:802478-0507
Adress:
  • Norra Billings pastorat
  • Väringsvägen 26
  • 541 76 Väring
Telefonnummer:0500-440270
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 224 286 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS