ÄNDAMÅL

Av avkastningen skall årligen 10% tillföras kapitalet intill dess detta uppgår till 20.000 kronor. I övrigt äger styrelsen fritt disponera avkastningen för Röhsska museets ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hedvig och Axel Carlanders fond
Organisationsnummer:857500-3481
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
E-post:stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 355 190 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS