ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, sedan minst en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, resterande avkastning skall användas till förmån för elever grundkolan i kommunen, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skolaeller åt gymnastik eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning. Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av material m m. Vid dispositionen av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hässleholms kommuns grundskola
Organisationsnummer:837000-8560
Adress:
  • Hässleholms Kommun
  • Ekonomikontoret
  • 281 80 HÄSSLEHOLM
Telefonnummer:0451-26 80 52
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:376 763 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS