ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att genom förvaltning av Harmångers sockens ägare av i mantal satt jord befintliga kassor av dess årliga avkastning utdela bidrag till intresseorganisationer för jordbruksbefolkningen samt ideella föreningar och försvarsorganisationer verksamma inom orten. Bidrag kan även lämnas till enskild person som genomgår yrkesutbildning inom jordbrukets och skogsbrukets områden eller för annan liknande utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Harmångers Jordfond
Organisationsnummer:887500-2530
Adress:
  • Kristina Holmgren
  • Forsavägen 8
  • 829 95 HARMÅNGER
Telefonnummer:0730-96 88 66
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:104 426 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS