ÄNDAMÅL

Understöd till behövande, företrädesvis äldre i församlingen boende och mantalsskrivna personer, vilka icke åtnjuta understöd av fattigvården.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hanna och Jöns Perssons fond
Organisationsnummer:802480-1105
Adress:
  • Fridlevstads församling
  • Kyrkallén 2
  • 373 36 Fridlevstad
Telefonnummer:0455-338110
E-post:fridlevstad.forsamling@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS