ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att i en positiv kristen anda ge fostran och vård åt barn och ungdom genom läger- och kursverksamhet på Hamregårdens Pojk- och Flickby i Orsa, varvid barnen och ungdomarna på samma sätt som under Hamregårdenshela tidigare historia i största möjliga mån skall ges tillfälle att under Direktors ledning själv få ta mesta möjliga ansvar och, trots sin ungdom, själva få utföra så mycket som möjligt av alla de uppgifter som behövs för att fortsätta uppbyggnaden och driften av det miniatyrsamhälle som Hamregården är avsedd att vara. Verksamheten skall ha samma ideella inriktning som under Hamregårdens tidigare historia. Under de tider Hamregården ej kan utnyttjas för sina unika självverksamhetsläger skall den få användas för konfirmandgrupper, lägerskoleklasser, familjeläger, pensionärsgrupper och för andra läger och kurser med ideellt religiös eller social eller ekologisk målsättning. Därigenom kan gårdens lokaler och andra resurser utnyttjas optimalt så att kostnaderna minskas för stiftelsens huvudändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hamregårdens Pojk- och Flickby i Orsa
Organisationsnummer:884401-3337
Adress:
  • Axel Hambraeus
  • Västra Kristinelundsvägen 31
  • 217 48 MALMÖ
Telefonnummer:070-893 79 89
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:121 684 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS