ÄNDAMÅL

Understöd åt en eller flera i Hallands län mantalsskrivna värnpliktiga eller fast anställda av manskapet vid regementet, dock endast familjeförsörjare, där den understödssökandes anhöriga kommit i behov av ekonomisk hjälp genom hans inkallelse till militärtjänstgöring.Understöd må ock tilldelas sådan värnpliktig eller fast anställd, gift eller ogift, som i tjänsten drabbats av olycksfall eller långvarig sjukdom, varigenom hans försörjningsförmåga väsentligt nedsatts.Understöd, som här sagts, kan sökas även av halländsk värnpliktig eller fast anställd av manskapet, tjänstgörande vid annat militärt förband än Hallands regemente.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hallands Rusthållsfond
Organisationsnummer:849200-1089
Adress:
  • Regementschefen
  • Box 515
  • 301 80 Halmstad
Telefonnummer:035-2663004
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 667 551 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS