ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen skall i första hand användas för belöning eller uppmuntran åt elev vid gymnasieskolan i Skara kommun, som ägnat arbete åt musik vid skolan. I andra hand för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt annat ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, för belöning åt elev, som ägnat arbete åt teater eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott; som stipendium för fortsatt utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gymnasieskolans samfond nr 4 (Skara)
Organisationsnummer:868401-1805
Adress:
  • Skara Kommun
  • 532 88 Skara
Telefonnummer:0511-32000
E-post:skara.kommun@skara.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS