ÄNDAMÅL

Medlen skall i början på varje kalenderår utdelas till elevföreningar vid gymnasieskolan i Skara. Medlen må utdelas till den eller de föreningar, som vid verkställd prövning befunnits vara mest i behov av stöd och uppmuntran. Medlen får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen gymnasieskolans elevhemsfond
Organisationsnummer:868401-1904
Adress:
  • Skara Kommun
  • 532 88 Skara
Telefonnummer:0511-32000
E-post:skara.kommun@skara.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS