ÄNDAMÅL

Pensioner skall utgå till tvenne behövande änkor tillhörande ätten Gyllencrutz även om de varit gifta med ofrälse män, dock med företräde för dem, vars män härstamma från min fader, framlidne Bankokommissarien Alf Theodor Gyllencreutz, eller till sådana mindre bemedlade fröknar, som tillhöra ätten, dock med företräde för dem, som i rätt nedstigande led härstamma från min bemälde fader. Därest någon kompetent sökande tillhörande omförmälda adliga att icke finnes, skola pensionerna tilldelas fattiga änkor eller fröknar tillhörande annan å Riddarhuset introducerad ätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gyllencreutzska Fonden nr 2
Organisationsnummer:802001-2913
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-214765
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS