ÄNDAMÅL

Räntan å de till Kungl. Tekniska högskolans styrelse överlämnade medlen skall användas till stipendium åt en elev vid högskolans avdelning för skeppsbyggnadskonst, med företräde för den som avlagt studentexamen eller eljest avslutat sin skolutbildning vid Linköpings Högre allmänna Läroverk och är i behov av understöd och som vid första elevårets slut erhållit goda vitsord för flit och kunskaper. Den, som en gång erhållit stipendiet skall bibehålla detsamma under sin återstående studietid vid nyssnämnda högskola, i den mån stipendiaten i fortsättningen erhåller enahanda vitsord.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustav och Maria Grevillius fond
Organisationsnummer:802405-4770
Adress:
  • Kungliga Tekniska högskolan
  • Universitetsförvaltningen/Ekonomiavdelningen
  • 100 44 Stockholm
Telefonnummer:08-790 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS