ÄNDAMÅL

Att stödja fritidsaktiviteter och bereda rekreationstillfällen för den del av Nordbankens anställda som vid var tid är verksamma inom Nordbanken inom det geografiskt avgränsade område som leds – genom regionledning eller motsvarande ledning – från Uppsala eller den plats som sådan ledning senare eventuellt flyttats till från Uppsala.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Reuterskiölds Personalfond
Organisationsnummer:817601-3236
Adress:
  • Nordea
  • Stiftelsetjänst G273
  • 105 71 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-57942821
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 277 321 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS