ÄNDAMÅL

Att årligen i form av resestipendium utdel ett – eller i undantagsfall flera – bidrag till vetenskaplig undervisning och/eller forskning inom det område, som omspännes av Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningens (SPCI) verksamhet.Stadgarna får ej ändras därhän, att stiftelsens ändamål blir ett annat än vad ovan stadgats.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf och Emrich Hellströms Stipendiefond
Organisationsnummer:802007-7338
Adress:
  • SPCI
  • Box 5515
  • 114 85 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7838400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS