ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att äga och förvalta fastigheten Klövsjöby 6:211 i Klövsjö socken, Bergs kommun, som skall användas för beredande av vila och rekreation för bolagets anställda och dels att med den årliga avkastningen av återstående fondkapital och eventuella hyresintäkter, sedan därmed betalts kostnader för fastighetens drift, utdela stipendier enligt föreskrifterna i stiftelsebrevet § 2 punkt 2.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Fröbergs Minnesfond
Organisationsnummer:889200-0822
Adress:
  • Handelskammaren Mittsverige
  • Storgatan 23
  • 852 30 Sundsvall
Telefonnummer:060-17 18 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 495 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS