ÄNDAMÅL

Årliga räntan, sedan en tiondel af densamma fråndragits och lagts till kapitalet, utdelas efter föregående ansökan, såsom stipendium till en elev vid institutet, hvilken på grund af framstående anlag samt flit och hedrande uppförande synes professorskollegiet vara däraf förtjänt, hvarvid hänsyn äfven må tagas till den sökandes ekonomiska ställning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Daléns stipendiefond
Organisationsnummer:802478-3162
Adress:
  • 412 96 Göteborg
Telefonnummer:031-7722609
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:527 817 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS