ÄNDAMÅL

Disponeras av filosofiska fakulteterna. Den årliga räntan å kapitalet skall användas till understöd åt en eller två studenter vid universitetet såsom bidrag till deras utbildning. Dessa skall företrädesvis studera moderna språk. Understöd skall utdelas till studenter, som på grund av handikapp, mer eller mindre kronisk eller akut sjukdom under senaste år haft svårigheter att kämpa med för att kunna genomföra sina studier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gunnar Fröbergs Minnesfond
Organisationsnummer:857501-3480
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:936 282 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS