ÄNDAMÅL

§ 3 Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja och lämna understöd till utveckling, undervisning eller utbildning, i Sverige och internationellt till medlemmar av familjen Gunilla och Peje Emilsson. Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan verksamhet. Stiftelsen kan också lämna understöd till utveckling, undervisning och utbildning till medarbetare i de företag, inklusive dotterbolag, som Stiftelsen innehar aktier i. Stiftelsen skall också kunna stöda livräddande och kulturbefrämjande verksamhet i Sandhamn med omnejd. § 4 Endast den direkta avkastningen och inte Stiftelsens kapital må, vid ett eller flera tillfällen, utdelas till uppfyllande av Stiftelsens ändamål. Utdelningarna får inte vara så stora att en sund utveckling av Stiftelsens kapital i reala termer äventyras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gunilla och Peje Emilsson
Organisationsnummer:802423-3317
Adress:
  • Advokatfirman Schjødt
  • Box 715
  • 10133 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50550141
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 115 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS