ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvärva, äga och förvalta fast egendom för att däri skapa hem med ideell och kristen karaktär. Stiftelsen skall till självkostnadspris tillhandahålla bostäder åt i första hand studerande som förbereda sig för lärarbanan och i andra hand åt övriga studerande på eftergymnasial nivå.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Guldhedens Studiehem
Organisationsnummer:857200-5661
Adress:
  • Dr Bex gata 2
  • 413 24 Göteborg
Telefonnummer:031-821416
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 141 778 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS