ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att tillgodose bostadsbehovet för de studerande vid de högre läroanstalterna i Göteborg genom att förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta studentbostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar ävensom i av andra ägda fastigheter förvärva eller hyra bostäder med tillhörande utrymmen. Stiftelsen har dessutom till föremål för sin verksamhet att idka annan med studentbostadsförsörjningen sammanhängande verksamhet och övrig rumsuthyrning.Stiftelsen äger icke utan länsbostadsnämndens medgivande bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan till vilken utgår statligt eller kommunalt stöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder
Organisationsnummer:857200-6438
Adress:
  • Kaserntorget 11
  • 411 18 Göteborg
Telefonnummer:031-3336300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 647 665 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS