ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den för utdelning disponibla avkastningen skall användas till att lämna ekonomiskt stöd till behövande kontorister, vilka på grund av sjukdom, ålder, arbetsoförmåga eller annat skäl är i behov av stöd. Bidrag kan även lämnas till inköp av hjälpmedel åt handikappadde och till rekreation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göteborgs Kontoristförenings Samfond
Organisationsnummer:857206-8032
Adress:
  • Hans Enghult
  • Gräddgatan 10
  • 412 76 Göteborg
Telefonnummer:031-406875
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 004 376 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS