ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person, företag eller organisation bedriva skolverksamhet i Göteborg. Stiftelsen skall övertaga den av AB Göteborgs Högre Samskola bedrivna skolverksamheten.I första hand skall skolverksamheten baseras på det pedagogiska utvecklingsarbete som bedrivs vid Göteborgs Högre Samskola och som grundats på Montessoripedagogiken med undervisning även i praktiska och konstnärliga ämnen.Skolverksamheten skall också ha en inriktning som möjliggör att skolan skall kunna ta emot elever med olika kulturell, religiös och etnisk bakgrund. Skolverksamheten bör ha som målsättning att utgöra ett komplement till den allmänna skolan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göteborgs Högre Samskola
Organisationsnummer:857205-9197
Adress:
  • Stampgatan 13
  • 416 64 Göteborg
Telefonnummer:0728-566333
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:97 687 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS