ÄNDAMÅL

Av den årliga avkasningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.Utdelningen skall användas för – belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,- belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,- stipendium för fortsatt utbildning,- hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom – eller utomlands,- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller- förvärv av materialAvkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grundskolans samfond
Organisationsnummer:875002-2157
Adress:
  • Nynäshamns kommun
  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • 149 81 Nynäshamn
Telefonnummer:08-52068000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att den disponibla delen av avkastningen efter skolstyrelsens beslut ska användas till förmån för elever vid grundskolan i kommunen, företrädsvis för:- belöning eller uppmuntranåt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit- belöning till elever eller klasser som visat god kamratanda eller berömdvärd flit, i form av studiebesök, skolresa eller annat gemensamt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grundskolans Samfond
Organisationsnummer:843002-7949
Adress:
  • Höganäs kommun
  • Centralgatan 20
  • 263 38 Höganäs
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS