ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel tillföras fondens kapital.Den årliga disponibla avkastningen får användas till stipendier till enskild elev, elevers studieresor, studiebesök, kulturverksamhet eller annat för eleverna gemensamt ändamål.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grästorps kommuns skolsamfond
Organisationsnummer:869001-1690
Adress:
  • Grästorps kommun
  • 467 80 Grästorp
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:173 279 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS