ÄNDAMÅL

Fondens verksamhet skall vara ett led i församlingens diakonala verksamhet.Fondens medel skall användas till beredande av glädje åt ensamstående utvecklingsstörda män och kvinnor. Härvid skall i första hand eftersträvas att de utvecklingsstörda kommer i åtnjutande av personliga besök av förstående medmänniskor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Greta Sundbloms och Greta Berglunds föräldrafond för utvecklingsstörda
Organisationsnummer:802409-5989
Adress:
  • Västerleds församling
  • Box 14003
  • 167 14 BROMMA
Telefonnummer:08-255655
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:500 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS