ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till handikappade för införskaffande av hjälpmedel som har till syfte att underlätta deras vardagliga liv, behov och sysslor, samt för att möjliggöra ett aktivt och utåtriktat liv i samhället. Stiftelsens ändamål skall uppfyllas genom att handikappade ges möjlighet att söka bidra ur fondens medel.Stiftelsen riktar sig främst till handikappade ungdomar, men även äldre handikappade kan komma i fråga.

Ansökan sker på blankett som beställs från: Greta Pärmans stiftelse, Box 148, 147 23 Tumba

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Greta Pärmans fond för hjälpmedel till handikappade
Organisationsnummer:802017-8771
Adress:
  • SEB, Private Banking
  • Stiftelser ST S3
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-7637220
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS