ÄNDAMÅL

Medlen skola användas för åtgärder, som äro ägnade att giva skydd och hjälp åt i frihet levande vilda djur. Centralstyrelsen skall vid fördelning av fondens medel iakttaga, att medlen komma till användning för åtgärder1) till bekämpande av nöjesjakten2) till åstadkommande av fridlysning av alla fåglar och däggdjur, som icke äro till förfång för markägaren eller till uppenbar skada för andra djur3) till bevarande av livskraftiga stammar av rovdjur och rovfåglar4) till bidrag för inköp av till fridlysning avsett markområde samt5) till främjande av andra ändamål till de vilda djurens väl.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Greta och Georg Settergårds fond till skydd för vilda djur
Organisationsnummer:802403-7056
Adress:
  • Djurskyddet Sverige
  • Hammarby Fabriksväg 25
  • 120 30 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6733511
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS